ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ :

 • Πλήρης ωτορινολαρυγγολογική κλινική εξέταση
 • Εξέταση με χρήση μικροσκοπίου
 • Έλεγχος και αντιμετώπιση ρινορραγίας
 • Αντιμετώπιση ρινικού κατάγματος
 • Ενδοσκόπηση ώτων, ρινός, ρινοφάρυγγα, φάρυγγα και λάρυγγα και video καταγραφή των ενδοσκοπικών ευρημάτων
 • Ακοομέτρηση παίδων και ενηλίκων
 • Τυμπανομετρία
 • Προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών
 • Διαγνωστικός έλεγχος ιλίγγου
 • Θεραπεία ιλίγγου θέσεως
 • Διερεύνηση ΩΡΛ αλλεργιών

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ :

 • Αμυγδαλεκτομή-αδενοτομή (κρεατάκια)
 • Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 • Χειρουργική ρινικού διαφράφματος – κογχών
 • Ρινοπλαστική
 • Αντιμετώπιση ροχαλητού και απνοιών
 • Ωτοχειρουργική (τυμπανοπλαστική, χειρουργική χρόνιας μέσης ωτίτιδας και ωτοσκλήρυνσης)
 • Χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων φωνητικών χορδών και λάρυγγος
 • Χειρουργική παρωτίδας και υπογναθίων αδένων